Selidbe Batinić na prinudnom izvršenju.

Demontaža ormara i montaža na novoj lokaciji
Selidbe Novi sad
Preseljenje pijanina sa iskusnim radnicima u Puškinovoj ulici
Kombi selidbe Novi Sad. Transport selidbenih stvari u Novom Sadu
Selidba u ulici Maksima Gorkog